top of page

Projecten

Benieuwd wat ZorgProjects concreet voor jou kan betekenen? Lees hieronder dan meer over diverse projecten die ik onlangs heb uitgevoerd.

Projectleider Opzet en Implementatie multidisciplinair zorgconcept

In opdracht van Proscoop

Projectleider in een samenwerken tussen huisartsen, verpleeghuiszorg en ziekenhuis.

Het doel was om tot een oplossing komen

voor ouderen met acute problemen in de thuissituatie (‘het gaat thuis niet meer’) waar intensieve observatie en diagnostiek noodzakelijk is, maar geen medische zorg. 

 

Samen met de interne projectleider heb ik het project opgezet, plan van aanpak geschreven en projectgroep en werkgroepen geleid. Dit heeft geresulteerd in een zorgproces waarbij alle stakeholders betrokken zijn. Daarnaast heb ik

op basis van KPI een meetplan gemaakt waarna een cyclus van monitoren en verbeteren tot stand is gekomen. Dit concept is later eveneens in ander, gelijksoortige, project gebruikt.

 

Het doel is/was goede toegankelijkheid van juiste zorg op juiste plek en voorkomen van vermijdbare ziekenhuisopnames of verpleeghuisopnames, betere kwaliteit van zorg en behoud kwaliteit van leven, voorkomen van inzet dure zorg.

Opzet en Implementatie multidisciplinair

Organiseren Samenwerking in netwerken

In opdracht van Proscoop

Betrokken bij opzet van een netwerk en bijbehorende programma in de zorg voor ouderen, om te voorkomen dat ouderen kwetsbaarder worden en complexe, dure hulp nodig hebben. Hiervoor dient de zorg en begeleiding worden afgestemd op wat ouderen nodig hebben om zo samenhangende zorg en begeleiding te bieden.

 

Als adviseur was ik betrokken bij dit (sub) regionaal samenwerkingsverband op gebied van ouderenzorg in de rol van coördinator netwerk kwetsbare ouderen, het maken van het functioneel model, betrokken bij maken vernieuwde regionale programma en uitvoeringsplannen, maken meetplan. 

 

Dit heeft opgeleverd dat er een model is om de samenwerking en optimalisering van het werkproces in de zorg voor de ouderen en mantelzorger vorm te geven. Dit versterkt de structurele samenwerking van zorgprofessionals rond de ouderen en mantelzorgen en op het lokaal en regionaal niveau.

Organiseren samenwerking in netwerken Wilma Nijenhuis ZorgProjects.jpg

Optimaliseren zorgprocessen

In opdracht van de EZH

Als procesmanager bij de Eerstelijns Zorg Haaksbergen ben ik betrokken bij het vernieuwen en verbeteren van de multidisciplinair zorgverlening in Haaksbergen. De EZH is een samenwerkingsverband van alle eerstelijnszorgverleners in Haaksbergen. Deze lokale samenwerking wordt versterkt door een zorg- en welzijnplan waarin alle vernieuwing, verbetering en lopende zorgprogramma’s zijn beschreven.

 

Als procesmanager faciliteer ik dat de ‘beleidscyclus’ van de (zorg)programma’s door het proces te organiseren en te verbeteren. Hierbij zorg ik eveneens voor het optimaliseren van de samenwerken tussen de zorgverleners en monitoren van de programma’s.

Optimaliseren zorgprocessen Zorg Projects Wilma Nijenhuis.jpg
bottom of page