top of page

CV

Ervaring

Verbeter/Samenwerkings
projecten

PROCES-KWALITEITSMANAGER

Procesadvisering na onderzoek/inventarisatie van de context.

Uitkomsten beschrijven in een rapport of uitvoeringsagenda (met enkele aanbevelingen of projectideeën). Vervolgens om met een projectaanpak te komen tot samenwerking in het proces.

Als procesmanager zorg ik voor de uitwerking van innovatieve ideeën en maak ik de link naar de beleidsmatige ontwikkelingen in de zorg. Verder ben ik verantwoordelijk voor de voortgang van de zorgprogramma’s en de proces- en uitkomstrapportages.

Als kwaliteitsfunctionaris ben ik verantwoordelijk voor borging en toetsing van het kwaliteitsbeleid.  Dit is concreet dat ik  verantwoordelijk ben voor het onderhouden van de kwaliteitssystemen, kwaliteitshandboek en bewaken van de kwaliteitsagenda. Door het analyseren van (MIC)meldingen en de voorbereiden/ begeleiden van kwaliteitsaudits wordt dit kwaliteitsystem geborgd.
 

Dit doe ik vaak in de rol van procesmanager, voorzitter en facilitator.

2017 - Heden

PROCES- KWALITEITS 

MANAGER

De EZH is een netwerkorganisatie van eerstelijns zorgprofessionals. Het netwerk van lokale zorgverleners stimuleert elkaar tot het verlenen van goede zorg, zorgverbetering en innovatie.

 

Bij de EZH ben ik nauw betrokken bij het directe zorgproces. Samen met de zorgverleners zorg ik voor het verbeteren van de zorgprogramma’s door het inzetten van de PDCA-cyclus. Als procesmanager binnen het programmabureau zorg ik voor de uitwerking van innovatieve ideeën en maak ik de link naar de beleidsmatige ontwikkelingen in de zorg.

Opleiding

Sociale wetenschappen

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

Sociologie van Verzorging en Beleid

Door de studie Sociale wetenschappen, afstudeerrichting Sociologie van Verzorging en Beleid, heb ik meer beleidsmatige kennis van de verzorgingsstaat gekregen. De verzorgingsstaat is een ingewikkeld construct, maar door de studie heb ik meer kennis gekregen hoe beleid invloed heeft op mensen, en mensen het beleid beïnvloeden. De kennis van ‘vertogen’ en sociologie in de organisatie gebruik ik nog regelmatig in mijn huidige werk.

Verpleegkundige

DIVERSEN OPLEIDINGEN

HBO-MGZ , Brede Basis Intensieve Care 

Verpleegkundige opleiding is de basis van mijn huidige werk. De brede kijk op mensen en de mogelijkheden van mensen maakt dat ik de gezondheidszorg ook snap vanuit de praktische kant.

bottom of page